​Tlf: 20 20 12 20

Bjerringbro Taxi

Skovbrynet 9

8850 Bjerringbro​

Historie

​Bjerringbro Taxi I/S blev en realitet den 01. oktober 2006.

Bjerringbro Taxi I/S, er en moderne virksomhed, der betjener sig af moderne teknologi, for at kunne betjene kunderne bedst og hurtigst muligt. Bjerringbro Taxi I/S råder over 10 vogne. Taxi Centralen er styret lokalt, og du kan derfor altid forvente at bestilling af en Taxi foregår nemt og smertefrit.

Bjerringbro Taxi I/S er et formaliseret samarbejde mellem det tidligere Ulrichs Taxi og Sønderbros Taxi – selskabet bestod indtil februar 2009 af de 3 ejere af de 2 tidligere selskaber, og selskabet blev organiseret i et I/S, hvori de 3 ejere tegnede bestyrelsen frem til Ulrich Kristensen stoppede som vognmand ultimo februar 2009.

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af de nuværende 4 ejeres baggrund og karriere indenfor Taxi branchen.

Frank Thomsen

Egentlig burde det jo være en selvfølge, at jeg skulle køre Taxi når jeg blev stor, idet min bedstefar startede som Taxi vognmand i 1967 – men det blev alligevel ved et tilfælde, at jeg blev det!

Min mor, som også kørte Taxi, blev syg, og kunne ikke køre i en periode, og da jeg på det tidspunkt lige var blevet arbejdsløs passede det jo perfekt, at køre som afløser for min mor. Min mor kom nu aldrig til at køre Taxi igen, idet hun fandt andet arbejde.

I sommeren 1990 blev min bedstefar syg, og døde januar 1991. Min bedstemor overtog forretningen med 2 Taxi’er og 2 Minibusser, med undertegnede som chauffør, og også som den der afgav tilbud på kørsel, samt indkøb af nye vogne og øvrig materiel.

I august 1991 døde min bedstemor pludselig, og jeg søgte i November 1991 de 2 Taxi bevillinger, og blev tildelt dem i december måned 1991.

Dette blev starten, og jeg startede jo dermed med 2 vogne, men allerede i 1996 blev jeg tildelt en bevilling mere. I 1999 søgte jeg 2 bevillinger i nabokommunen, og fik også disse. I 2000 stoppede en kollega, og jeg søgte kollegaens bevilling, og fik denne tildelt.

I 2003 fik jeg en stor virksomhed som kunde, og søgte 2 uopslåede bevillinger for at dække behovet, men fik dog kun 1 af de 2 bevillinger tildelt. Da aftalen med virksomheden udløb efter 2 år var tiden moden til at slutte sig sammen med de 2 øvrige vognmænd i kommunen, så vi nu stod samlet, og dermed stærkere end ellers, og naturligvis også set i lyset af den kommende kommunal reform.

Dette samarbejde, som jo er relativt nyt, har jeg ikke fortrudt, idet vi i dag har en topmoderne virksomhed med potentiale, og med helt unikke medarbejdere, derfor ser jeg lyst på fremtiden, og de muligheder Bjerringbro Taxi I/S står foran nu og i fremtiden.


Frank Thomsen – Vognmand

Mik Guldbrandsen

I 1989 blev jeg ansat som weekendafløser hos Ulrich’s Taxi, og kørte frem til 1991 som afløser, hvor jeg blev tilbudt en fast stilling som chauffør.

I årene 1991 og frem til 1999 var jeg således fast chauffør. Men da Ulrich i 1999 ønskede at trappe lidt ned fik jeg muligheden for at overtage Ulrichs bygninger og 3 vogne.

Efter overtagelsen i 1999, har jeg været ansvarlig daglig leder af Ulrichs 2 vogne, samt mine egne 3 vogne frem til foråret 2005, hvor vi kom i dialog med Sønderbros Taxi, omkring et samarbejde vedr. kørslen for virksomheder og storkunder i øvrigt.

I løbet af 2005 kunne vi konstatere at samarbejdet fungerede fint, og der blev aftalt et mere formaliseret samarbejde – det der her pr. 01. oktober 2006 blev til Bjerringbro Taxi I/S. Hermed fik Bjerringbro en Taxi Central, som jeg personligt er meget glad for blev en realitet, og også er stolt over at have været med til at realisere.

Med Bjerringbro Taxi I/S, som samlet udgangspunkt for betjening af såvel små som store kunder, ser jeg lyst på fremtiden, og de muligheder der åbner sig, idet vi nu har en topmoderne virksomhed med de tekniske hjælpemidler der er nødvendige, for at kunne drive en sund og bæredygtig virksomhed fremadrettet. Vi vil ligeledes kunne tilbyde en bedre service generelt til alle kunder i kommunen.

Mik Guldbrandsen – Vognmand

Bjarne Dyrby Pedersen

Oprindelig er jeg uddannet inden for slagteri branchen, og arbejdede i denne branche indtil 1996, hvor jeg fik lyst til at skifte branche. Jeg var så heldig at få job hos daværende vognmand Ulrich Kristensen, og her var jeg så beskæftiget indtil hans udtræden af Bjerringbro Taxi i 2010. Og med et erfaringsgrundlag på omkring 13 år, var det oplagt for mig at søge en bevilling, og var så heldig at blive tildelt en af de 2 bevillinger, der blev opslået efter Ulrik Kristensens udtræden af Bjerringbro Taxi.

Da jeg som tidligere nævnt var ansat som chauffør ved Ulrich Kristensen gennem en lang årrække, og dermed havde mange års erfaring, kunne jeg se det som en stor fordel for centralen, at det blev en lokal kendt person, og samtidig en person, med stort kendskab til det allerede eksisterende kunde grundlag.

Det er derfor med stor glæde og tilfredshed jeg fortsat har mulighed for at betjene såvel gamle som nye kunder, og jeg ser derfor frem til mange års godt og konstruktivt samarbejde med både kunder og kolleger indenfor Taxi branchen generelt.


Bjarne Dyrby Pedersen – Vognmand